Giải thưởng phiếu quà tặng (dải băng màu vàng ánh kim)

Hãy làm cho ai đó cảm thấy thật đặc biệt với giải thưởng phiếu quà tặng có màu vàng ánh kim và màu đen này. Mẫu trợ năng này có chỗ trống cho thông điệp riêng và số tiền bất kỳ.

Word

Giải thưởng phiếu quà tặng (dải băng màu vàng ánh kim)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn