Giải thưởng phiếu quà tặng (dải băng màu vàng ánh kim)

Hãy làm cho ai đó cảm thấy thật đặc biệt với giải thưởng phiếu quà tặng có màu vàng ánh kim và màu đen này. Mẫu có thể truy nhập này có chỗ trống cho thông điệp riêng và số tiền bất kỳ.

Word

Giải thưởng phiếu quà tặng (dải băng màu vàng ánh kim)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình