Giải thưởng phiếu quà tặng (dải băng màu vàng ánh kim)

Hãy làm cho ai đó cảm thấy thật đặc biệt với giải thưởng phiếu quà tặng có màu vàng ánh kim và màu đen này. Mẫu có thể truy nhập này có chỗ trống cho thông điệp riêng và số tiền bất kỳ.

Word

Giải thưởng phiếu quà tặng (dải băng màu vàng ánh kim)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình