Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Học các kỹ năng mới bằng các mẫu Office. Khám phá chúng ngay bây giờ

Giấy chứng nhận đánh giá cao phác thảo xoắn ốc 

Bày tỏ lòng biết ơn của bạn đối với các nhà tài trợ của tổ chức bằng mẫu giấy chứng nhận nhà tài trợ này. Mẫu giấy chứng nhận nhà tài trợ này có thiết kế đa năng có thể sử dụng cho bất kỳ dự án hoặc sự kiện nào. Mọi người đều thích những nỗ lực của họ được công nhận. Làm cho lòng biết ơn trở nên hữu hình và tạo chứng chỉ đánh giá cao các nhà tài trợ cho sự kiện của bạn. Đây là một mẫu có thể truy cập được.

PowerPoint

Giấy chứng nhận đánh giá cao phác thảo xoắn ốc 

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn