Giấy Khen (Học sinh tiểu học)

Trẻ sẽ rất vui khi được giáo viên trao tặng mẫu giấy khen có hình một cậu bé đang cầm cúp và một cô bé đang nhận sao vàng, ghi nhận thành tích mà các em đạt được. Thiết kế này phù hợp với học sinh tiểu học. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Giấy Khen (Học sinh tiểu học)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình