Giấy Khen (Học sinh tiểu học)

Trẻ sẽ rất vui khi được giáo viên trao tặng mẫu giấy khen có hình một cậu bé đang cầm cúp và một cô bé đang nhận sao vàng, ghi nhận thành tích mà các em đạt được. Thiết kế này phù hợp với học sinh tiểu học. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Giấy Khen (Học sinh tiểu học)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn