Giấy

Các cạnh lởm chởm mềm mại của một tờ giấy xén bằng tay nằm dưới bóng xanh lục mang lại vẻ ngoài gần gũi tự nhiên cho các trang chiếu bản trình bày của bạn. Đây là thiết kế với mục đích chung ở định dạng 4:3, phù hợp với mọi tình huống: sử dụng trong kinh doanh, giáo dục hoặc tại nhà.

PowerPoint

Giấy

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình