Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Giải tinh thần đồng đội

Sử dụng mẫu giải thưởng đồng đội này để tạo giấy chứng nhận đội và công nhận người chơi trong đội giàu tinh thần đồng đội nhất. Dễ dàng thích nghi với môi trường làm việc hoặc trường học, mẫu Word này cho phép bạn dễ dàng tạo giấy chứng nhận nhóm trông chuyên nghiệp và hơn thế nữa. Xây dựng tinh thần cộng đồng và công nhận mọi người trong đội bằng giấy chứng nhận mà bạn tự tạo trong thời gian ngắn. Đây là một mẫu truy nhập được.

Word

Giải tinh thần đồng đội

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn