Bỏ qua để tới nội dung chính

Hóa đơn bán hàng (thiết kế Chuyển màu màu lục)

Sử dụng mẫu hóa đơn bán hàng trợ năng này để tính toán tổng giá trị từng mặt hàng, giảm giá, thuế suất và tổng hóa đơn. Mẫu có chứa các hàng bảng màu trắng và lục luân phiên. Tìm kiếm thiết kế Chuyển màu màu lục để tìm thêm các mẫu phù hợp.

Word

Hóa đơn bán hàng (thiết kế Chuyển màu màu lục)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn