Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Hóa đơn bán hàng

Tạo hóa đơn bán hàng cho các sản phẩm được bán bằng mẫu này; bao gồm một bảng thông tin nhân viên bán hàng và một bảng thông tin về đơn hàng kèm theo tổng số tiền phải thanh toán. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Hóa đơn bán hàng

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn