Hóa đơn bán hàng

Tạo hóa đơn bán hàng cho các sản phẩm được bán bằng mẫu này; bao gồm một bảng thông tin nhân viên bán hàng và một bảng thông tin về đơn hàng kèm theo tổng số tiền phải thanh toán. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Hóa đơn bán hàng

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình