Bỏ qua để tới nội dung chính

Hóa đơn dịch vụ đơn giản

Tạo hóa đơn hoặc biên lai chuyên nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ của bạn bằng mẫu này được cung cấp bởi Vertex42.com. Được thiết kế cho ngành dịch vụ, mẫu này cho phép bạn nhập số lượng và đơn giá của nhân công hoặc doanh số. Bạn có thể tạo biên lai bằng cách thay đổi tiêu đề từ Hóa đơn thành Biên lai và thêm ghi chú bên dưới Tổng để cho biết hóa đơn đã được thanh toán.

Excel

Hóa đơn dịch vụ đơn giản

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn