Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Hóa đơn dịch vụ có tính thuế

Với các dịch vụ thanh toán theo giờ, hóa đơn trợ năng này sẽ tính toán chi phí khoản mục dựa trên giá theo giờ và thêm khoản thuế doanh thu được tính theo phần trăm bạn cung cấp.

Excel

Hóa đơn dịch vụ có tính thuế

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn