Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Hóa đơn dịch vụ (Thiết kế đường nét đơn giản)

Hãy tạo hóa đơn dịch vụ đơn giản để sử dụng khi lập hóa đơn cho khách hàng của bạn bằng mẫu hóa đơn dịch vụ này nêu chi tiết số lượng, mô tả, đơn giá và tổng số mặt hàng. Mẫu hóa đơn dịch vụ có thiết kế đơn giản và có chỗ để thêm logo. Hãy cung cấp cho khách hàng biên lai chuyên nghiệp bằng mẫu hóa đơn dịch vụ này.

Word

Hóa đơn dịch vụ (Thiết kế đường nét đơn giản)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn