Hóa đơn dịch vụ

Gửi hóa đơn này cho các dịch vụ đến khách hàng vào cuối chu kỳ thanh toán hoặc dự án. Định dạng đơn giản này liệt kê các mục dịch vụ, số tiền và đưa ra tổng cộng. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh mẫu cho phù hợp với các loại kích cỡ giấy tiêu chuẩn (letter, legal, executive, card, v.v.). Đây là mẫu trợ năng.

Word

Hóa đơn dịch vụ

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình