Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Hướng dẫn PivotTable

Trong mẫu hướng dẫn PivotTable này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo và sử dụng nhiều loại PivotTable trong Excel. Mẫu hướng dẫn PivotTable cho Excel này cho bạn biết khi nào thích hợp để tạo PivotTable. Lấy ý tưởng về các phần cơ bản của PivotTable với mẫu hướng dẫn PivotTable thân thiện với người dùng này.

Excel

Hướng dẫn PivotTable

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn