Hướng dẫn PivotTable

Bạn có thể đã từng nghe nói đến từ “PivotTable” trước đây và thắc mắc PivotTable là gì. Hoặc có thể bạn đã tìm cách sử dụng PivotTable và đã gặp khó khăn. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cho bạn thấy các sợi dây. Trước tiên, bạn sẽ tìm hiểu lý do tại sao bạn lại tạo PivotTable ở vị trí đầu tiên. Sau đó, bạn sẽ có được ý tưởng về các phần cơ bản trong PivotTable. Cuối cùng, khi đã thực hiện xong, bạn sẽ thấy bất cứ ai cũng có thể tạo PivotTable.

Excel

Hướng dẫn PivotTable

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn