Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Hướng dẫn về công thức

Nếu mới sử dụng Excel, hay thậm chí nếu đã từng có kinh nghiệm sử dụng ứng dụng này, bạn có thể xem qua các công thức phổ biến nhất của Excel trong mẫu hướng dẫn công thức Excel này. Với các ví dụ thực tế và hình ảnh hữu ích, bạn sẽ có thể thực hiện các hàm Sum, Count, Average và VLOOKUP như chuyên gia với sự trợ giúp của mẫu hướng dẫn công thức Excel này.

Excel

Hướng dẫn về công thức

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn