Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Hướng dẫn về chứng khoán

Đã bao giờ bạn muốn nhận giá chứng khoán mới nhất và các thông tin tài chính kịp thời khác trong bảng tính của mình chưa? Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm việc với kiểu dữ liệu Chứng khoán và cách thêm các trường đặc biệt như giá, thay đổi về giá, v.v.

Excel

Hướng dẫn về chứng khoán

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn