Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Hướng dẫn về Power Query

Bạn cần nhập hoặc dán dữ liệu vào Excel? Bạn có muốn dọn dẹp và cập nhật thông tin không? Power Query chính là câu trả lời và hướng dẫn này sẽ cho bạn thấy cách sử dụng. Vui lòng lưu ý rằng hướng dẫn này phù hợp với các phiên bản Windows của Excel 2016, Excel 2019 và Excel cho Office 365.

Excel

Hướng dẫn về Power Query

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn