Học kỳ nhanh

Mẫu trợ năng này là dành cho sinh viên đại học. Lập bản đồ toàn bộ lịch biểu học kỳ của bạn. Nó thậm chí còn có một lịch 4 tháng tiện dụng để giúp bạn hình dung khi công cụ này đến hạn.

Excel

Học kỳ nhanh

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn