Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Học tập tại nhà

Hỗ trợ học viên trong khi học tập trực tuyến bằng bộ sưu tập các mẫu học tập này.

Kế hoạch học tập, bản trình bày đào tạo, thẻ thông tin và nhiều tài liệu hỗ trợ khác mà cha mẹ và giáo viên dùng để tương tác với học viên trong các hoạt động giáo dục và hoạt động hiệu quả trong toàn bộ ngày học. Trang trí lớp học từ xa của bạn với áp phích bổ ích và đi tham quan mà không cần rời khỏi nhà bằng mẫu chuyến đi thực địa ảo. Giám sát thành tích học viên với các báo cáo tiến độ và đảm bảo mọi người luôn đúng lịch trình bằng đồng hồ hẹn giờ. Xây dựng tương tác giữa giáo viên và học viên bằng các hoạt động vui nhộn. Dù bạn là cha mẹ đang quản lý hoạt động học tập trực tuyến của con bạn hay giáo viên đang điền vào ô kế hoạch bài học, Microsoft có mẫu học tập tại nhà có thể giúp bạn.