Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Học vấn

Khám phá hàng trăm mẫu học vấn để hỗ trợ cho năm học của bạn

Học tập cần phải làm việc—và yêu cầu nhiều tài liệu hỗ trợ. Mẫu học vấn của Microsoft có thể giúp đỡ bạn. Các mẫu học vấn miễn phí này bao gồm nhiều loại học thuật và liên quan đến trường học, từ danh sách điểm danh, bảng tính nhân đến mẫu PowerPoint học tập và nhiều hơn nữa. Giáo viên có các mẫu PowerPoint cho hầu hết mọi môn học, bao gồm địa lý, sinh học, lịch sử, âm nhạc, toán học, thuyết trình và dinh dưỡng. Đồ họa bắt mắt, bố cục nổi bật và cấu trúc đơn giản của các mẫu PowerPoint học vấn này khiến nhiều học sinh thích thú và tham gia vào các tài liệu học tập. Học sinh có thể tải xuống các mẫu học vấn để luôn đạt điểm cao khi làm bài tập về nhà, đưa ra báo cáo phù hợp, thậm chí đếm ngược ngày cho đến khi kỳ nghỉ học tiếp theo. Các mẫu học vấn miễn phí cũng có thể giúp nhân viên văn phòng và hành chính hiệu quả hơn, với các mẫu thuyết trình cho phụ huynh, lịch học tại trường, thẻ hội trường, thẻ sinh viên và áp phích.

Khám phá tuyển tập các mẫu học để giúp nâng cao trải nghiệm học tập của bạn.