Bỏ qua để tới nội dung chính

Học vẽ

Sử dụng sách tô màu PowerPoint này để học cách vẽ cơ bản với các công cụ viết tay. Mỗi trang chiếu bao gồm một bài học và luyện tập khác nhau để giúp bạn tìm hiểu về nghệ thuật kỹ thuật số. Bạn cũng có thể áp dụng mẫu trợ năng này để tìm hiểu về bút vật lý.

PowerPoint

Học vẽ

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn