Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Hồ sơ cá nhân (màu tím)

Tạo ấn tượng tốt với mẫu sơ yếu lý lịch cơ bản từ Word này. Mẫu sơ yếu lý lịch cơ bản này bao gồm tất cả các yếu tố sơ yếu lý lịch của bạn cần và mẫu này có thiết kế gọn gàng mà bạn có thể điều chỉnh để phù hợp với phong cách của mình. Sử dụng các mẫu sơ yếu lý lịch cổ điển của Microsoft để luôn có kết quả hoàn hảo. Đây là một mẫu sơ yếu lý lịch có thể truy cập được.

Word

Hồ sơ cá nhân (màu tím)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn