Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Học các kỹ năng mới bằng các mẫu Office. Khám phá chúng ngay bây giờ

Hóa đơn dịch vụ

Hãy sử dụng hóa đơn này làm mẫu dịch vụ để gửi hóa đơn dịch vụ cho khách hàng vào cuối kỳ thanh toán hoặc dự án. Định dạng đơn giản này liệt kê các mục dịch vụ, số tiền và tính tổng số. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh mẫu dịch vụ này cho phù hợp với nhiều loại kích cỡ giấy tiêu chuẩn khác nhau. Đây là mẫu hóa đơn trợ năng cho Word.

Word

Hóa đơn dịch vụ

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn