Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Hồ sơ cá nhân theo Thứ tự thời gian (Thiết kế Đơn giản)

Hãy sử dụng hồ sơ cá nhân này khi bạn muốn sắp xếp thông tin theo thứ tự thời gian. Viết thư xin việc trên mẫu đi kèm từ tập thiết kế Đơn giản để có bố cục lịch sự và chuyên nghiệp.

Word

Hồ sơ cá nhân theo Thứ tự thời gian (Thiết kế Đơn giản)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn