Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Hóa đơn cơ bản

Mọi dòng tiền đều bắt nguồn từ hóa đơn và mẫu hóa đơn này là một trong những mẫu cơ bản nhất mà bạn có thể tìm được. Chỉ cần tùy chỉnh với tên công ty, ngày, người nhận và mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ và chi phí và mẫu hóa đơn đơn giản này sẽ tự động tính tổng. Sử dụng hóa đơn mẫu được bao gồm để hướng dẫn bạn. Hoàn hảo cho các dịch giả tự do, nhà thầu, doanh nghiệp nhỏ hoặc người khởi nghiệp, mẫu hóa đơn này có những gì bạn cần lập hóa đơn và tài khoản cho các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp.

Excel

Hóa đơn cơ bản

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn