Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Hoạt hình và 3D

Tạo nên bản trình bày hấp dẫn và có nhiều thông tin hơn với mẫu hoạt hình và 3D

Bạn hoặc con bạn sắp có một bài thuyết trình? Đây chắc chắn là cách có thể gia tăng tương tác với người xem – mẫu hoạt hình và 3D của Microsoft. Thêm hoạt hình vào tài liệu PowerPoint, Word và Excel của bạn và bạn sẽ tạo nên các bản trình bày 3D thực sự nổi bật. Xem hướng dẫn đào tạo dành cho mẫu 3D để bắt đầu. Sau đó, không gì là giới hạn. Bạn có thể sử dụng các mẫu PowerPoint có hoạt hình để tạo hiệu ứng hoạt hình cho tiêu đề, hiển thị các tuyến đường và mang đến dạng xem toàn cảnh 360 độ của một vật thể. Hoặc thêm đường thời gian có hiệu ứng hoạt hình cho việc quản lý dự án của bạn. Bạn cũng có thể dùng thử mẫu PowerPoint 3D cho mô hình nhà và danh mục sản phẩm. Mẫu PowerPoint 3D cũng rất phù hợp với lớp học. Tìm các mẫu PowerPoint có hiệu ứng hoạt hình để giảng dạy về kiến tạo mảng, sinh học tế bào, hệ mặt trời và nhiều nội dung khác. Và dành cho lớp học lịch sử, đường thời gian có hiệu ứng hoạt hình là công cụ hữu ích để kết nối các thời đại và khuyến khích tư duy phản biện. Chọn từ hàng loạt các hình ảnh 3D hoặc tùy chỉnh mẫu 3D bằng mô hình của riêng bạn. Khám phá tất cả các mẫu hoạt hình và 3D để nâng cấp bản trình bày của bạn.