Bỏ qua để tới nội dung chính

Hoa đua nở

Mẫu hoa đầy màu sắc này lấy cảm hứng từ thiết kế paisley, bao gồm một đường thời gian làm ví dụ để giúp bạn miêu tả sự tiến triển.

Mẫu cao cấp - PowerPoint

Tải xuống với Microsoft 365
Hoa đua nở

Xem thêm các mẫu cao cấp

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn