Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Huy hiệu tên (Thiết kế màu sáng, 8 huy hiệu/trang, hoạt động với Avery 5395 và tương tự)

Bạn đang tổ chức tiệc? Sử dụng mẫu huy hiệu tên tươi sáng và đầy màu sắc này để tạo huy hiệu tên cho khách của bạn. Mẫu huy hiệu tên có thể in này tạo ra tám huy hiệu 3-3/8 x 2-1/3 inch trên mỗi trang và hoạt động với Avery 5395, 8395 và 45395. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Huy hiệu tên (Thiết kế màu sáng, 8 huy hiệu/trang, hoạt động với Avery 5395 và tương tự)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn