Ion Boardroom

Nền dốc màu tía cùng khung màu trắng và tab tông đỏ tía tương phản tạo nên một vẻ hiện đại cho chủ đề bản trình bày này. Đây là thiết kế với mục đích chung ở định dạng 16:9, phù hợp với mọi tình huống: sử dụng trong kinh doanh, giáo dục hoặc tại nhà.

PowerPoint

Ion Boardroom

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình