Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Kế hoạch của sự kiện

Sử dụng kế hoạch đã lên lịch của sự kiện để theo dõi tất cả các mốc quan trọng trong sự kiện của bạn. Macro trong mẫu này cho phép bạn tùy chỉnh ngày tháng, bao gồm cả việc chọn 6 hoặc 12 tháng. Mẫu này có chứa macro đã được Microsoft xác thực. Để mẫu này thực hiện đầy đủ chức năng, hãy bấm vào "Bật macro" khi được nhắc trong quá trình tải xuống.

Word

Kế hoạch của sự kiện

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn