Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Kế hoạch chuẩn bị Tựu Trường

Chuẩn bị sẵn sàng để đến trường với bản kế hoạch này, bạn có thể lập ngân sách mua sắm và sắp xếp những việc cần làm trong một mẫu tiện lợi. Kiểm soát việc mua sắm bằng cách theo dõi xem học sinh đã có loại dụng cụ, quần áo và đồ dùng cá nhân nào, cũng như tạo và chia sẻ danh sách mua sắm những thứ còn lại. Đánh dấu hoàn thành việc cần làm khi ngày đi học đầu tiên đến gần.

Excel

Kế hoạch chuẩn bị Tựu Trường

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn