Kế hoạch dự án tiếp thị

Các chuyên viên thông tin hoặc doanh nghiệp nhỏ có thể sử dụng mẫu trợ năng này để theo dõi kết quả thực hiện của từng cá nhân trong kế hoạch dự án hoặc tiếp thị của họ.

Excel

Kế hoạch dự án tiếp thị

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình