Kế hoạch dự án tiếp thị

Các chuyên viên thông tin hoặc doanh nghiệp nhỏ có thể sử dụng mẫu trợ năng này để theo dõi kết quả thực hiện của từng cá nhân trong kế hoạch dự án hoặc tiếp thị của họ.

Excel

Kế hoạch dự án tiếp thị

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình