Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Kế hoạch kinh doanh

Mẫu kế hoạch kinh doanh đưa doanh nghiệp của bạn lên một tầm cao mới

Nếu bạn thành lập doanh nghiệp mới, hoặc thay đổi hoặc mở rộng doanh nghiệp hiện có, thì điều đó rất quan trọng là phải có một kế hoạch vững chắc để hướng dẫn các quyết định của bạn.

Mẫu kế hoạch kinh doanh của Microsoft có thể giúp bạn bắt đầu. Mẫu kế hoạch kinh doanh đưa ra hướng dẫn cụ thể và các trang chiếu được thiết kế sẵn cho các mục tóm tắt, tổng quan về công ty, kế hoạch tài chính và nhiều hơn nữa. Bạn thậm chí còn tìm thấy mẫu kế hoạch kinh doanh cụ thể theo ngành bao gồm mẫu kế hoạch kinh doanh Word cho nhà cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ chuyên môn và bán lẻ. Sử dụng đội ngũ quản lý hoặc gia đình và bạn bè đáng tin cậy đối với hộ kinh doanh cá thể để đóng góp vào kế hoạch của bạn với mẫu kế hoạch kinh doanh bảng kiểm trong Excel. Phân công nhiệm vụ và thời hạn để đảm bảo mọi người đều có trách nhiệm và đi đúng hướng. Ngoài ra còn có các mẫu kế hoạch kinh doanh miễn phí để giúp bạn xác định cấu trúc pháp lý trong doanh nghiệp của bạn, xác định đối tượng mục tiêu và vạch ra kế hoạch tiếp thị.

Khám phá tất cả mẫu kế hoạch kinh doanh để tìm thấy mẫu phù hợp với nhu cầu của bạn.