Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Kế hoạch liên lạc trong dự án

Lên kế hoạch liên lạc trong khi thực hiện dự án bằng mẫu trợ năng này. Mẫu bao gồm một trang tiêu đề và các phần để ghi chi tiết tài liệu liên quan đến dự án, cấu trúc nhóm, mục tiêu của nhóm, nhiệm vụ của nhóm, các rủi ro và sự cố trong dự án, cũng như quy trình quản lý thay đổi.

Word

Kế hoạch liên lạc trong dự án

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn