Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Khảo sát

Thu thập dữ liệu vô giá về doanh nghiệp của bạn với các mẫu khảo sát miễn phí

Thu thập dữ liệu vô giá từ khách hàng, nhân viên, học sinh và nhiều hơn nữa với các mẫu khảo sát miễn phí. Cải thiện doanh nghiệp bằng cách tập trung vào nhu cầu của khách hàng. Khảo sát dịch vụ khách hàng trong Microsoft Excel rất dễ sử dụng với các hướng dẫn và câu hỏi mặc định. Thêm câu hỏi và các trường vào mẫu khảo sát dịch vụ khách hàng để tùy chỉnh cụ thể cho doanh nghiệp của bạn.

Trên hết, Microsoft giúp chia sẻ khảo sát dịch vụ khách hàng cực kỳ dễ dàng. Chỉ cần nhấn vào một đường dẫn để gửi khảo sát đến danh sách gửi thư của bạn và xem các phản hồi xuất hiện và được ghi lại trong mẫu khảo sát. Thu thập thông tin từ nhân viên của bạn bằng mẫu câu hỏi tại nơi làm việc trong Word để cải thiện điều kiện làm việc và giữ chân nhân viên. Loại bỏ các câu hỏi kiểm tra định dạng với mẫu khảo sát kiểm tra trắc nghiệm. Các mẫu khảo sát của Microsoft vô cùng trực quan và có thể hiệu chỉnh để sử dụng không giới hạn.