Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Khảo sát khách hàng bằng Microsoft Forms

Sử dụng mẫu khảo sát khách hàng của Microsoft này để tìm hiểu xem khách hàng của bạn suy nghĩ gì. Sử dụng khảo sát nhanh trong Microsoft Forms. Đọc đồ họa thông tin PowerPoint khảo sát khách hàng này để tìm hiểu việc thiết lập khảo sát dễ dàng như thế nào.

PowerPoint

Khảo sát khách hàng bằng Microsoft Forms

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn