Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Khảo sát mức độ hài lòng của phụ huynh

Trường học và các chuyên gia giáo dục biết sự hài lòng và phản hồi của phụ huynh quan trọng như thế nào đối với kết quả học tập thành công. Đặt câu hỏi khảo sát nhận kết quả với các mẫu khảo sát trong Microsoft Forms. Tìm hiểu cảm nhận của phụ huynh về giáo viên, nhân viên, ban giám hiệu và nhà trường bằng một cuộc khảo sát về mức độ hài lòng của phụ huynh. Người tạo khảo sát trực tuyến cho phép sử dụng thuận tiện và bạn sẽ có thể xem các câu trả lời trong thời gian thực. Đo lường dữ liệu về sự tham gia cực kỳ quan trọng của phụ huynh và mức độ hài lòng với khảo sát trực tuyến mà bạn tạo trong vài phút với Biểu mẫu.

Forms

Khảo sát mức độ hài lòng của phụ huynh

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn