Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Khảo sát phản hồi sự kiện

Tìm hiểu những gì người tham gia nghĩ về một sự kiện với cuộc khảo sát sự kiện. Thật dễ dàng để đưa việc tạo khảo sát vào các tác vụ lập kế hoạch sự kiện của bạn với Microsoft Forms. Đánh giá các mặt thành công và đánh dấu những gì cần cải thiện cho sự kiện của bạn bằng cách thu thập thông tin đầu vào của khách hàng về thời gian, địa điểm, nội dung, diễn giả, v.v. Microsoft Forms cung cấp các câu hỏi khảo sát sự kiện mẫu và các tùy chọn thiết kế tích hợp sẵn, vì vậy, khảo sát của bạn sẽ trông đẹp như khi thực hiện. Mẫu khảo sát này có thể điều chỉnh và có thể được sử dụng trước, sau hoặc thậm chí trong một sự kiện. Theo dõi kết quả trong thời gian thực và xem dữ liệu có giá trị thực tiễn bằng các công cụ phân tích tích hợp sẵn trong Biểu mẫu.

Forms

Khảo sát phản hồi sự kiện

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn