Khảo sát về nơi làm việc

Nhân viên của bạn nghĩ gì về công việc, công ty và những lợi ích của họ? Hãy tìm hiểu với mẫu khảo sát trực tuyến này. Chỉ cần gõ nhẹ vào một nối kết mà bạn có thể gửi đi qua email, sau đó xem các câu trả lời tự động xuất hiện trong trang tính của bạn.

Excel

Khảo sát về nơi làm việc

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn