Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Khảo sát đánh giá khóa học

Cải thiện chương trình và phương pháp giảng dạy bằng cách nghe trực tiếp từ sinh viên với một cuộc khảo sát đánh giá khóa học. Hiểu rõ hơn nhu cầu của sinh viên và giảng viên bằng cách tạo một cuộc khảo sát thu thập phản hồi hữu ích mà bạn có thể chuyển thành dữ liệu có thể hành động. Đánh giá khóa học là một công cụ có giá trị cho bất kỳ môi trường giáo dục nào. Thật dễ dàng để tạo một tệp với các mẫu và công cụ của Microsoft Forms. Cải thiện chất lượng của một lớp học hoặc khóa học bằng một bản khảo sát dễ tạo và thuận tiện cho sinh viên của bạn trả lời trực tuyến.

Forms

Khảo sát đánh giá khóa học

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn