Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Học các kỹ năng mới bằng các mẫu Office. Khám phá chúng ngay bây giờ

Khu dân cư Fabrikam - Đỉnh cao của cuộc sống hiện đại

Mẫu ví dụ này thể hiện khả năng của PowerPoint để hiển thị mô hình ngôi nhà 3D tùy chỉnh theo cách thú vị và hấp dẫn. Đây là một mẫu mô hình ngôi nhà 3D dễ tiếp cận để làm nổi bật những lợi ích của cuộc sống hiện đại.

PowerPoint

Khu dân cư Fabrikam - Đỉnh cao của cuộc sống hiện đại

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn