Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Kiểm kê

Mẫu kiểm kê để theo dõi hàng hoá của cá nhân hoặc doanh nghiệp

Tải xuống mẫu kiểm kê miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc doanh nghiệp. Sử dụng để theo dõi hàng hoá cá nhân, nhà cửa, thiết bị, sản phẩm và kiểm kê tài sản một cách dễ dàng. Với mẫu kiểm kê Excel, như công cụ tính toán khấu hao tài sản cố định, danh sách kiểm kê kho, bảng kiểm đếm hàng tồn kho vật lý hoặc danh sách kiểm kê các vật dụng trong nhà, bạn sẽ quản lý tài sản của mình tốt hơn.

Mẫu Excel kiểm kê cho kho của bạn có thể cho bạn thông tin cụ thể về các mặt hàng trong kho và đã được đặt hàng, bao gồm thời gian đặt hàng lại, số lượng đặt hàng lại và các mặt hàng đã ngưng. Để biết chi tiết về thiết bị hiện tại của bạn, mẫu kiểm kê Excel lưu trữ mọi thứ bạn cần, bao gồm số lượng hàng hóa, tình trạng thực tế và tình trạng tài chính.

Các vật dụng cá nhân có giá trị cao có thể được liệt kê trên mẫu kiểm kê Excel để theo dõi số sê-ri hoặc số dòng, ngày mua và giá cho mục đích bất động sản hoặc bảo hiểm. Chọn từ nhiều mẫu kiểm kê để tìm kiếm phong cách và hình ảnh phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.