Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Học các kỹ năng mới bằng các mẫu Office. Khám phá chúng ngay bây giờ

Kiểm tra cùng các câu hỏi trong bài luận

Giáo viên có thể nhanh chóng tùy chỉnh mẫu kiểm tra bài luận này bằng các câu hỏi, đồng thời để dành chỗ trống cho các câu trả lời của học viên. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh mẫu cho phù hợp với các loại kích cỡ giấy tiêu chuẩn (letter, legal, executive, card, v.v.). Đây là mẫu trợ năng.

Word

Kiểm tra cùng các câu hỏi trong bài luận

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn