Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Kiểu MLA

Học viên có thể sử dụng mẫu MLA khởi động có thể truy cập này để viết nghiên cứu hoặc bài báo học kỳ của mình ở định dạng MLA. Mẫu MLA dành cho Word này cung cấp khả năng truy cập dễ dàng vào các kiểu phù hợp với các nguyên tắc MLA. Chỉ cần tải xuống mẫu kiểu MLA này và thay thế văn bản để tạo một bài nghiên cứu bằng cách sử dụng định dạng kiểu MLA.

Word

Kiểu MLA

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn