Kinh doanh gấp ba, sách nhỏ quảng cáo y tế (thiết kế màu đỏ, trắng)

Thông báo cho khách hàng tiềm năng về doanh nghiệp của bạn, chủ đề y tế hoặc chủ đề khác mà bạn muốn giao tiếp. Sử dụng mẫu sách nhỏ quảng cáo gấp ba này với các điểm nhấn màu đỏ đậm. In và gấp để có bố cục hai mặt, sáu bố cục bảng điều khiển đã sẵn sàng để gửi thư.

PowerPoint

Kinh doanh gấp ba, sách nhỏ quảng cáo y tế (thiết kế màu đỏ, trắng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn