Bỏ qua để tới nội dung chính

Lưới

Các khối màu nâu và cam của Earthtone đóng khung các trang trình bày của bạn trong mẫu PowerPoint theo chủ đề lưới này. Mẫu PowerPoint thiết kế dạng lưới có mục đích chung này có định dạng 4:3 và phù hợp với mọi tình huống: kinh doanh, giáo dục hoặc sử dụng tại nhà.

PowerPoint

Lưới

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn