Lịch ảnh 2013 (Thứ Hai- Chủ Nhật)

Với mỗi tháng của lịch 2013 này, hãy chèn hai bức ảnh gia đình bạn, thú cưng hoặc chủ đề ưa thích khác. Lịch có định dạng từ Thứ Hai đến Chủ Nhật và bạn có thể nhập lịch hẹn và sự kiện cho bất kỳ ngày nào. Tùy chỉnh mẫu này bằng cách thay đổi màu sắc và kiểu với các chủ đề PowerPoint. Dùng lịch này ở định dạng điện tử hoặc bản in.

PowerPoint

Lịch ảnh 2013 (Thứ Hai- Chủ Nhật)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn