Lịch ảnh chụp nhanh

Lịch năm bất kỳ có thể dễ dàng được cá nhân hóa bằng cách thay thế ảnh bằng ảnh yêu thích của bạn. Sử dụng lịch từ năm này qua năm khác, vì nó có một macro cho phép bạn thay đổi tháng và năm. Bấm vào tab "lịch" trên dải băng để thực hiện thay đổi. Mẫu này có chứa macro đã được xác thực bởi Microsoft. Để mẫu này thực hiện đầy đủ chức năng, hãy bấm vào "Bật macro" khi được nhắc trong quá trình tải xuống.

Word

Lịch ảnh chụp nhanh

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình