Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Lịch ảnh gia đình (năm bất kỳ, 1 trang)

Có thể dễ dàng cá nhân hóa lịch với năm bất kỳ này bằng cách thay thế các ảnh bằng hình ảnh gia đình yêu thích của bạn. Bạn có thể dùng lịch đó từ năm này qua năm khác vì mẫu này chứa macro cho phép bạn thay đổi năm cũng như ngày bắt đầu trong tuần từ Chủ Nhật đến Thứ Hai. Bấm vào tab “lịch” trong dải băng để thực hiện thay đổi. Mẫu này có chứa macro đã được xác thực bởi Microsoft. Để mẫu này thực hiện đầy đủ chức năng, hãy bấm vào "Bật macro" khi được nhắc trong quá trình tải xuống.

Word

Lịch ảnh gia đình (năm bất kỳ, 1 trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn