Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Lịch ảnh (T2)

Mẫu lịch này có thể được doanh nghiệp nhỏ (hoặc bất kỳ ai) sử dụng làm tài liệu quảng cáo. Lịch có thể được tùy chỉnh theo năm, đã phân bổ không gian cho thông tin địa chỉ và không gian cho ảnh để bạn dễ dàng hoán đổi.

Excel

Lịch ảnh (T2)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn