Lịch 2018 minh họa theo mùa (T2-CN)

Mẫu lịch này có minh họa khác nhau cho mỗi tháng ở định dạng từ Thứ Hai đến Chủ Nhật. Các hình minh họa được phối hợp theo mùa: mùa đông, mùa xuân, mùa hè và mùa thu. Thêm các cuộc hẹn, sự kiện hoặc các dịp đặc biệt khác, rồi in.

PowerPoint

Lịch 2018 minh họa theo mùa (T2-CN)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình