Lịch 2018 minh họa theo mùa (T2-CN)

Mẫu lịch này có minh họa khác nhau cho mỗi tháng ở định dạng từ Thứ Hai đến Chủ Nhật. Các hình minh họa được phối hợp theo mùa: mùa đông, mùa xuân, mùa hè và mùa thu. Thêm các cuộc hẹn, sự kiện hoặc các dịp đặc biệt khác, rồi in.

PowerPoint

Lịch 2018 minh họa theo mùa (T2-CN)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình