Lịch 2018 (T2-CN, thiết kế hai móc tròn)

Lịch treo tường đơn giản trên nền trắng này sử dụng định dạng từ Thứ Hai đến Chủ Nhật. Bạn có thể tùy chỉnh màu và sử dụng 3 trang chiếu chuẩn ở cuối để thêm nội dung bản trình bày hoặc bạn có thể sao chép trang chiếu của tháng bất kỳ vào một bản trình bày khác.

PowerPoint

Lịch 2018 (T2-CN, thiết kế hai móc tròn)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình